Solucions

Solucions
MASALÓ és una companyia que busca l'excel·lència i les solucions en els seus serveis.
Oferim innovació en l'automatització de processos, la màxima seguretat i l'estricte compliment normatiu, per tal que els nostres clients puguin optimitzar els seus esforços en el que és realment important pel seu negoci.

Solucions per millorar la productivitat industrial

 • Wonderware EBR Solution (Integrador exclusiu a Espanya). 
  Solució de Electronic Batch Recording per a industries regulades.
 • Revisió per excepcions i signatura electrònica.
 • Automatització de tancs de producció.
 • Sistemes HVAC per a sales netes i comptadors de partícules.
 • Processos Batch.
 • Automatizació de cicles CIP, DIP, SIP i WIT.
 • Automatització d'aigues farmacèutiques.
 • Línies d'acondicionats i projectes OEE.
 • Tractament específic de variables GMP per automatizació.
 • Instalació i actualització de sistemes Wonderware System Platform.

Indústries regulades i sectors d'aplicació

Sector Farmacèutic

FARMACÈUTIC

Sector Químic

QUÍMICA FINA

Sector Cosmètic

COSMÈTIC

Indústria Food & Beverage

FOOD & BEVERAGE

Tecnologies líders del sector

Per desenvolupar els nostres projectes a MASALO utilitzem tecnologies líders en el sector, basades en els estàndards del mercat i arquitectures obertes:

VIRTUALITZACIÓ

 • VMWare
 • VirtualBox
 • Microsoft Hyper-V

PLC, SCADA i DCS

 • Busos de comunicació.
 • Automatització i integració de sistemes
 • Monitorització, supervisió i control.
 • Alta disponibilitat.
 • Accés i control remot.
 • Gestió inteligent d’alarmes i esdeveniments.

IIoT

 • Industrial Internet of Things.
 • Sensorització.
 • Gestió de dispositius.
 • Indústria 4.0

Ciberseguritat

 • Ciberseguritat Industrial.
 • Segmentació de xarxes industrials.
 • Seguretat en dispositius i controladors industrials.