MASALÓ Industrial

MASALÓ Industrial ofereix serveis d'instal·lacions elèctriques, mecàniques HVAC, cable estructurat i mintatge de quadres elèctrics en la planta de producció dels nostres clients. Especialitzats en indústries regulades i sectors com el farmacèutic, la química fina, la cosmètica i l'alimentació.

Instal·lacions elèctriques industrials

Elèctric i instrumentació

Serveis elèctrics i d'instrumentació en projectes per automatització instal·lacions industrials.

Instal·lació mecànica industrial HVAC

Mecànic HVAC

Serveis de construcció mecànica en projectes de calefacció, ventilació i aire condicionat HVAC.

Instal·lacions de cablejat estructurat industrial

Cablejat estructurat

Serveis IT amb cablejat estructurat d'instal·lacions industrials i solucions informàtiques per a empreses.

Fabricació de quadres elèctrics industrials

Quadres elèctrics

Muntatge de quadres elèctrics de potència i de control en taller propi.