Quadres elèctrics de potència

Fabricació de quadres elèctrics

Fabricació de quadres elèctrics en taller propi

MASALÓ INDUSTRIAL realitza la Fabricació de quadres elèctrics, tant de potència com de control amb recursos propis. Disposa d’un taller amb totes les eines necessàries per tal de realitzar els quadres. Així com el personal qualificat per elaborar els quadres amb la total garantia de qualitat.

Disposar de taller propi i de personal qualificat permet, al client final, poder fer les proves FAT dels seus quadres. Per tant pot oferir tota la fiabilitat d’una bona execució. Això permet una millor i més ràpida posada en marxa de la instal·lació, amb la total confiança que no hi haurà cap mena d’entrebanc en aquesta fase del projecte.

Tenir el control de tota l’execució dels processos d’instal·lació dona més versatilitat a l’empresa. Així com li permet poder complir sempre amb els compromisos amb els seus clients.