Manteniment industrial

Manteniment industrial

Serveis de Manteniment Industrial

MASALÓ ofereix tot el vertical d’instal·lacions de Manteniment Industrial: electricitat, automatització, instrumentació, climatització, cablejat estructurat. A més dins d’aquests serveis, ofereix la realització de l’enginyeria, el muntatge de quadres, la instal·lació i, finalment el manteniment de les noves instal·lacions o de les existents.

Com a mantenidors, tenim la capacitat de fer manteniments normatius, preventius, correctius i predictius. MASALÓ disposa d’un software especialitzat GMAO per fer el seguiment dels manteniments dels seus clients. Així com i generar els informes necessaris per fer el millor manteniment adaptat a cada instal·lació.